Co należy wprowadzić konfigurując punkt dostępu?

Przy konfiguracji punktu dostępu należy wprowadzić następujące dane:

  • APN: internet.cp
  • numer dostępowy: *99#

Powrót