Co to jest Publiczny adres IP?

Publiczny adres IP - jest to usługa dostępna w 2 opcjach/wariantach cenowych:

  • 6,15 zł z VAT dla adresu IP publicznego dynamicznego,
  • 18,45 zł z VAT dla adresu IP publicznego statycznego.

Należy pamiętać, aby podczas konfiguracji usługi ustawić odpowiedni APN (internet.cp). Usługę można włączyć przez kontakt z infolinią lub iPolsat Box.
Publiczne IP umożliwia

  • zapewnienie dostępu do sieci wewnętrznej z Internetu,
  • zdalny dostęp do wybranych urządzeń czy komputerów w firmie,
  • budowę monitoringu w oparciu o kamery IP,
  • korzystanie z gier oraz serwerów gier wymagających publicznego IP,
  • uruchomienie serwera e-mail, www, ftp lub każdego innego, który miałby być publicznie dostępny z Internetu,
  • połączenie dwóch sieci (np. pomiędzy dwoma oddziałami firmy.

Aktywacja

Jeśli aktywacja Usługi nastąpi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, opłata miesięczna za Usługę będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca Okresu rozliczeniowego.

Dezaktywacja

Polecenie dezaktywacji Usługi Abonent może złożyć poprzez telefoniczny kontakt z Działem Obsługi Klienta lub za pomocą iPolsat Box. Dezaktywacja Usługi jest wliczona w miesięczną opłatę za Usługę. Usługa zostanie wyłączona z nowym Okresem rozliczeniowym Abonenta pod warunkiem, iż zgłoszenie nastąpi nie później niż 24 godziny przed końcem okresu rozliczeniowego Abonenta.

Powrót