Czy do usługi może być przypisany adres IP w wersji 6 ?

Nie, adres IP przypisywany jest z puli adresów w wersji 4.

Powrót