Polecenie zapłaty - co to za usługa?

Polecenie Zapłaty to gwarantująca Ci bezpieczeństwo i wygodę forma regulowania powtarzających się płatności niezależnie od ich kwoty oraz częstotliwości.

Polecenie zapłaty to wygodne rozwiązanie dla wszystkich dokonujących regularnych płatności np. za usługi telekomunikacyjne czy bankowe.
Dzięki poleceniu zapłaty nie musisz pamiętać o kolejnych rachunkach, nie tracisz czasu w kolejce do okienka. Twoje rachunki "płacą się" same, na czas i to w sposób całkowicie bezpieczny!

Polecenie zapłaty - Twoje zezwolenie dla firmy, która dostarcza Ci usługi, na pobieranie okresowych opłat z wyznaczonego przez Ciebie rachunku bankowego. Po aktywacji usługi polecenia zapłaty Polsat Box będzie informować wskazany przez Ciebie bank o wysokości kolejnych opłat. Bank po otrzymaniu takiej informacji będzie je regulować w ostatnim dniu terminu płatności. Nie musisz być Płatnikiem - może to być osoba trzecia, nawet nie będąca klientem Polsat Box. Każdą transakcję wykonaną za pomocą polecenia zapłaty można odwołać. Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej ma na to 56 dni kalendarzowych, przedsiębiorca natomiast 5 dni roboczych.

Jak aktywować?

Po prostu wypełnij formularz zgody na obciążanie rachunku. Wypełniony i podpisany przez Płatnika i abonenta oryginał dokumentu wyślij pocztą na adres:
Cyfrowy Polsat S.A.
ul. Łubinowa 4a
03-878 Warszawa

Podpis złożony na formularzu zgody musi być zgodny z podpisem złożonym na karcie wzorów w banku. Jeśli płatności mają być regulowane z konta firmowego, a na karcie wzorów w banku przystawiono pieczątkę, powinna się ona znaleźć również na formularzu.

Więcej informacji w Centrum Obsługi Klienta pod numer:

  • z telefonu stacjonarnego: 801 080 808*
  • z telefonu komórkowego: 699 002 222* oraz 222 127 222*
    *Koszt połączenia telefonicznego zgodnie z taryfą Państwa operatora.

Powrót