Czym jest ulga przyznana Abonentowi ?

Informujemy, iż w przypadku zawarcia umowy w promocji Abonentowi przyznawana jest ulga, stanowiąca różnicę pomiędzy ceną usług lub sprzętu dostępnych w ofercie standardowej a ceną usług lub sprzętu dostępnych w ofercie promocyjnej.

W zależności od oferty elementem składowym ulgi może być zniżka wynikająca z:

  • obniżonej ceny zakupu sprzętu bądź promocyjnych warunków jego udostępnienia,
  • obniżonej Opłaty za aktywację usług,
  • dostępu do usług bez opłat lub w obniżonej opłacie w oznaczonym w promocji okresie.

Ulga jest udzielana na Okres podstawowy Umowy wymagany do skorzystania z warunków promocji.

W przypadku rozwiązania umowy w Okresie podstawowym przez Abonenta lub z winy Abonenta ulga podlega zwrotowi w kwocie pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Ulga nie podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania umowy po jej przedłużeniu na czas nieokreślony.

Powrót