Nie jestem pewien czy usługa będzie mi się podobać, czy mam możliwość jej przetestowania? (odstąpienie/oferta na próbę)

Zgodnie z §5 pkt.1 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Telewizji Satelitarnej przez Cyfrowy Polsat S.A.

"Konsument, (...) który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 4 i 5 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem."

Zgodnie z §4 pkt.1 Regulaminu Świadczenia Usług Telewizji Internetowej przez Cyfrowy Polsat S.A.

"Konsument lub inna osoba fizyczna1 który/a zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienie od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą."

Należy także pamiętać, że Polsat Box posiada ofertę na próbę, z której można skorzystać w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży. Ta oferta umożliwia Klientowi przetestowanie usługi w okresie próby.

Powrót