Gdzie znajdę IP routera oraz dane do logowania na panel administracyjny routera?

IP routera oraz fabryczne dane do logowania na panel administracyjny routera można znaleźć:

  • na naklejce znajdującej się na routerze,
  • pod klapką baterii w routerach mobilnych,
  • pod samą baterią w przypadku routerów mobilnych.

Powrót