Gdzie znajdę kod PUK do mojej karty SIM?

Kod PUK znajduje się na karcie SIM, z której wyłamano kartę z chipem do formatu mini/micro/nano SIM.

Powrót