Gdzie znajdę mój numer MSISDN (telefoniczny numer usługi)?

Numer MSISDN można zweryfikować na umowie lub po zalogowaniu się na iPolsat Box.

Powrót