Gdzie znajdę numer seryjny karty SIM?

Jeżeli karta nie była wymieniana, wówczas na umowie. Jeżeli była wymieniana, to na protokole wymiany. Sam numer znajduje się na karcie SIM w formacie miniSIM lub samej karcie SIM, z której wyłamano chip do mniejszego formatu.

Powrót