Jak przywrócić fabryczne hasło dostępu do WiFi?

W tym celu wymagane jest przywrócenie ustawień fabrycznych. Każdy router w ofercie Polsat Box posiada fizyczny przycisk opisany jako RESET lub RST. Przywrócenie ustawień fabrycznych, polega na wciśnięciu i przytrzymaniu dedykowanego przycisku przez co najmniej 20s.

Powrót