Jak zalogować się do panelu administracyjnego w routerze?

Należy upewnić się, że nawiązane jest połączenie z routerem poprzez kabel Ethernet lub sieć WiFi. Na urządzeniu należy uruchomić przeglądarkę internetowa, a w pasku adresowym wpisać IP routera, który znajdujące się na naklejce znamionowej routera. Po otworzeniu panelu administracyjnego routera wymagane będzie logowanie do routera. Fabryczne dane do logowania znajdują się również na naklejce znamionowej.

Powrót