Jakie adresy serwera DNS należy wprowadzić w konfiguracji swojej karty sieciowej?

W konfiguracji swojej karty sieciowej należy wprowadzić następujące adresy DNS:

  • DNS podstawowy: 212.2.96.53
  • DNS alternatywny: 212.2.96.54

Jeżeli użytkownik korzysta z kilku usługodawców dostępu do internetu, dopuszczalne jest wprowadzenie adresów serwera DNS udostępnianych przez firmę Google (podstawowy: 8.8.8.8, alternatywny: 8.8.4.4).

Powrót