Kontrola rodzicielska na dekoderze

To jedna z funkcji dekodera umożliwiająca blokowanie (lub ukrywanie) wybranych przez użytkownika programów dla dorosłych.

Każdy dostępny kanał telewizyjny może być zablokowany. Odblokowanie wymaga podania kodu PIN. (fabrycznie: 0000).

Blokada rodzicielska pozwala zabezpieczyć przed niepożądanym dostępem dzieci do kanałów i programów dla dorosłych. Wiek dziecka możesz ustawić w Ustawieniach. W tej sytuacji, jeżeli ustawiony przez Ciebie wiek dziecka nie będzie większy od dozwolonego wieku dla danego programu (ustalonego przez nadawcę kanału), program zostanie automatycznie zablokowany. Odblokowanie programu będzie możliwe po podaniu kodu PIN.

Powrót