Zwrot sprzętu udostępnionego

W przypadku rozwiązania bądź wygaśnięcia Umowy Abonenckiej, Abonent jest zobowiązany do zwrotu udostępnionego mu urządzenia, w terminie do 30 dni:

 • osobiście lub z pisemnym upoważnieniem Abonenta w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży.
 • korespondencyjnie na adres siedziby firmy:
  Cyfrowy Polsat S.A.
  ul. Łubinowa 4a
  03-878 Warszawa

Aktualnie udostępniony sprzęt to m.in.:

 • dekodery,
 • karty,
 • modemy,
 • routery.

Powrót