Upoważnienie

Upoważnienie uprawnia do:

Podpisania umowy
Operacji związanych ze sprzętem
Wymiany Karty
Rozwiązania umowy i zwrotu sprzętu
Dokonywania zmian na koncie
Płatności
Składania reklamacji oraz uzyskiwania informacji dotyczących konta Klienta

Jakie dane powinno zawierać upoważnienie:

Dane właściciela (Imię i Nazwisko/Pesel/Seria i numer dokumentu tożsamości)
Dane osoby upoważnionej (Imię i Nazwisko/Pesel/Seria i numer dokumentu tożsamości
Datę wystawienia dokumentu wraz z czytelnym podpisem Klienta
Do jakich czynności zostaje upoważniona osoba lub osoby – zakres czynności definiuje Cyfrowy Polsat
Których umów/usług dotyczy - w przypadku braku takiej informacji upoważnienie będzie dotyczyło wszystkich posiadanych umów/usług Klienta

W jaki sposób mogę złożyć upoważnienie?

Osobiście w Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży
Osobiście w Punkcie Obsługi Klienta
Pisemnie na adres korespondencyjny Polsat Box
Faxem
Mailem

Powrót