Utrata dekodera

W przypadku utraty dekodera (uszkodzenie mechaniczne, kradzież), należy udać się do najbliższego Autoryzowanego Punktu Sprzedaży Polsat Box, w którym po opłaceniu noty obciążeniowej za utracony sprzęt zostanie wydany nowy sprzęt (w opcji udostępnienia) w celu kontynuowania umowy.

Powrót