Aktualizacja danych osobowych oraz wyrażonych zgód

W celu zaktualizowania takich danych osobowych jak:

  • seria i numer dokumentu tożsamości,
  • adres korespondencyjny,
  • adres zamieszkania,
  • adres e-mail,
  • telefon kontaktowy,

zapraszamy do kontaktu z Infolinią Polsat Box.

Zmiana danych takich jak - Imię, Nazwisko, Pesel - możliwa jest tylko w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości.

Wszystkie zgody wyrażone podczas zawierania umowy są dobrowolne i w każdym momencie mogą zostać zmodyfikowane:

  • na infolinii czynnej całodobowo przez 7 dni w tygodniu
  • w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży
  • poprzez iPolsat Box
Powrót