Technika
< Telewizja
Porady
Telewizja internetowa OTT
Telewizja kablowa IPTV
Jak podłączyć dekoder do Internetu?

Wybrane modele dekoderów Polsat Box umożliwiają korzystanie z aplikacji Polsat Box Go - dostęp do materiałów audiowizualnych przez Internet. W celu skorzystania z usługi wystarczy podłączyć dekoder do Internetu i włączyć odpowiednią funkcję w menu dekodera.

Do podłączenia dekoderów Polsat Box do Internetu zaleca się wykorzystanie przewodu sieciowego zakończonego końcówkami RJ-45 (bezpośrednio do routera, udostępniającego Internet w Twoim domu). Dekoder skonfiguruje swoją kartę sieciową automatycznie. Stan podłączenia do Internetu można sprawdzić w menu dekodera: Menu/Ustawienia/Sieć.
Przy nietypowej konfiguracji sieci można wejść do Menu/Ustawienia/Sieć, przełączyć typ konfiguracji na "Ręczna" i skonfigurować ustawienia sieciowe samodzielnie.

Jeśli podłączenie dekodera bezpośrednio przewodem do routera nie jest możliwe lub jest niewygodne, można skorzystać z następujących rozwiązań technicznych:
- poprzez Wi-Fi, przy użyciu modułu Wi-Fi (TP-Link TL-WR702n),
- poprzez urządzenia wykorzystujące sieć energetyczną, oparte o standard HomePlug AV,
- Internet z routerem Wi-Fi.

Wi-Fi - wykorzystanie modułu TP-Link TL-WR702n

Istnieje możliwość wykorzystania sieci Wi-Fi do podłączenia dekodera do routera w domu. W przypadku dekodera, który nie ma wbudowanego modułu Wi-Fi, należy dokupić dodatkowe urządzanie zewnętrzne - moduł Wi-Fi, dostępny w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży.
Dowiedz się więcej o module Wi-Fi.
Konfiguracja modułu Wi-Fi po podłączeniu do dekodera odbywa się z poziomu menu dekodera. Dzięki temu jest bardzo prosta i intuicyjna. Sprowadza się do wybrania właściwej sieci Wi-Fi z listy dostępnych sieci i wpisania hasła. Szczegółowa Instrukcja podłączenia modułu.

Internet z routerem Wi-Fi

Jeśli w danej lokalizacji wykorzystywany jest Internet z routerem Wi-Fi, zaleca się przestawienie routera w miejsce pozwalające na połączenie dekodera bezpośrednio przewodem sieciowym z końcówkami RJ-45.
Jeśli którekolwiek z urządzeń w danej lokalizacji wykorzystuje bezpośrednie połączenie przewodem sieciowym do routera Wi-Fi, można również wykorzystać jedną z metod opisanych powyżej.

KONFIGURACJA POŁĄCZENIA WI-FI

W dekoderach:

 

MINI HD 2000
HD 3000
HD 5000
HD 5500s
HD 6000
PVR HD 7000

W przypadku wyżej wymienionych dekoderów należy postępować zgodnie z artykułem: Jak podłączyć moduł Wi-Fi?

polsat box 4K
polsat box 4K lite
EVOBOX PVR
EVOBOX HD
EVOBOX LITE

Połączenie dekodera z siecią bezprzewodową Wi-Fi:

1. W celu połączenia dekodera z siecią bezprzewodową Wi-Fi należy na pilocie od dekodera nacisnąć przycisk USTAWIENIA.

2. Z dostępnych pozycji należy wybrać opcję SIEĆ.