Technika
< Telewizja
Porady
Telewizja internetowa OTT
Telewizja kablowa IPTV
Jak podłączyć moduł Wi-Fi?

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi.

Poniżej został opisany przykład podłączenia modułu Wi-Fi do dekodera HD 5000 (jest kompatybilny także z dekoderami PVR HD 7000, HD 6000, HD 5500s, HD 3000 oraz HD 2000).

1. Podłączyć moduł Wi-Fi do portu LAN dekodera za pomocą dołączonego kabla Ethernet oraz do portu USB dekodera za pomocą kabla mini USB/USB.

2. Po kilkunastu sekundach, kiedy dioda na module Wi-Fi przestanie migać, należy wejść do menu dekodera: kolejno "USTAWIENIA", "SIEĆ", "WI-FI".

3. Jeżeli jest to pierwsze podłączenie modułu Wi-Fi do dekodera, zostanie wyświetlony komunikat informujący o wyszukiwaniu i konfiguracji urządzenia bezprzewodowego.

4. Po pozytywnym procesie inicjalizacji potwierdzonym komunikatem i naciśnięciem przycisku OK.

5. Dekoder rozpocznie wyszukiwanie dostępnych sieci Wi-Fi.

6. Po zakończeniu przeszukiwania na ekranie pojawi się lista dostępnych sieci Wi-Fi. Korzystając z przycisków kierunkowych pilota (góra/dół), należy wybrać właściwą sieć i potwierdzić przyciskiem OK.

7. Po zatwierdzeniu wyboru sieci, w zależności od sposobu zabezpieczeń sieci, należy wpisać w nowym oknie odpowiednie hasło lub klucz i zatwierdzić przyciskiem OK.

8. Po zatwierdzeniu hasła nastąpi proces łączenia się z wybraną siecią bezprzewodową.

9. W ciągu kilku minut dekoder powinien otrzymać adres IP z zakresu przydzielanego przez router AP, który zostanie przypisany do portu LAN. Zostanie to potwierdzone komunikatem informującym o udanym połączeniu z wybraną siecią Wi-Fi. Na tym kończy się proces konfiguracji dostępu do sieci Internet. Należy wcisnąć "X" i przejść do korzystania z aplikacji internetowych zainstalowanych na dekoderze.