Porady
< Telewizja
Technika
Telewizja internetowa OTT
Telewizja kablowa IPTV
Przeniesienie praw i obowiązków oraz transfer po zgonie

Zgodnie z §7 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Telewizji Satelitarnej przez Cyfrowy Polsat S.A. do przeniesienia praw i obowiązków Abonenta wynikających z Umowy na inny podmiot wymagana jest zgoda Cyfrowego Polsatu. W związku z powyższym prosimy o udanie się do najbliższego punktu sprzedaży w celu pozyskania decyzji oraz zainicjowania procesu w przypadku braku przeszkód w jego realizacji.

Podczas podpisywania zgłoszenia cesji konieczna jest obecność przyszłego Abonenta (cesjonariusza) jak i obecnego (cedenta) w punkcie sprzedaży Polsat Box.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Przeniesienie praw i obowiązków z umowy (usługa - Telewizja):

  • dokument potwierdzający tożsamość nowego abonenta (np. dowód osobisty).

Transfer po zgonie (usługa - Telewizja):

  • dokument potwierdzający tożsamość nowego abonenta (np. dowód osobisty),
  • kopię aktu zgonu dotychczasowego Abonenta.

Po uzyskaniu niezbędnych informacji Cyfrowy Polsat rozpatrzy sprawę i w celu przedstawienia decyzji skontaktuje się z Klientami telefonicznie lub listownie. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta Polsat Box:

  • z telefonu stacjonarnego: 801 08 08 08 (opłata zgodna z taryfą operatora),
  • z telefonu komórkowego: 699 00 2222, 222 127 222 (opłata zgodna z taryfą operatora).
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł