Porady
  • < Internet
  • Technika
  • Technologie
  • Usługi i promocje
Artykuły
Gdzie sprawdzić prędkość mojego łącza?
Prędkość łącza można sprawdzić poprzez wykonanie testu na dedykowanych stronach i aplikacjach na urządzenia mobilne. Takie strony można wyszukać w wyszukiwarce internetowej po wpisaniu hasła „test prędkości łącza”.
Gdzie znajdę hasło do sieci Wi-Fi?
Hasło do sieci WiFi można znaleźć: na naklejce znajdującej się na routerze, pod klapką baterii w routerach mobilnych, pod samą baterią w przypadku routerów mobilnych.
Gdzie znajdę IP routera oraz fabryczne dane do logowania na panel administracyjny routera?
IP routera oraz fabryczne dane do logowania na panel administracyjny routera można znaleźć:- na naklejce znajdującej się na routerze,- pod klapką baterii w routerach mobilnych,- pod samą baterią w przypadku routerów mobilnych.
Gdzie znajdę kod PIN do karty SIM?
Fabrycznie karty SIM w Polsat Box nie mają zakładanej blokady kodem PIN. Kod PIN musiał być założony przez użytkownika karty. Zmiany/usunięcia kodu PIN można dokonać poprzez przełożenie karty do telefonu(bez blokady SimLock), wprowadzeniu 3 krotnie błędnego kodu PIN, po czym wprowadzeniu kodu PUK.
Gdzie znajdę kod PUK do karty SIM?
Kod PUK znajduje się na karcie SIM, z której wyłamano kartę z chipem do formatu mini/micro/nano SIM.
Więcej artykułów