Porady
  • < Telewizja
  • Technika
  • Telewizja internetowa OTT
  • Telewizja kablowa IPTV
A
rtykuły
Czy muszę opłacać abonament radiowo-telewizyjny?
1. To dwie niezależne od siebie opłaty.2. Abonament RTV trzeba opłacać dodatkowo. Nie, to niezależne od siebie opłaty abonamentowe. Abonament radiowo-telewizyjny, czyli obowiązkowa opłata pobierana pr...
Nie jestem pewny czy usługa mi się spodoba, czy mam możliwość przetestowania? (odstąpienie/oferta na próbę)
Zgodnie z §5 pkt.1 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Telewizji Satelitarnej przez Cyfrowy Polsat S.A. "Konsument, (...) który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiors...
Ograniczenia w nagrywaniu kanałów licencjonowanych
Z uwagi na warunki licencyjne, możliwość nagrywania i udostępniania Audycji nadawanych na kanałach PPV i VOD w jakiejkolwiek formie jest niedostępna.
Przeniesienie praw i obowiązków oraz transfer po zgonie
Zgodnie z §7 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Telewizji Satelitarnej przez Cyfrowy Polsat S.A. do przeniesienia praw i obowiązków Abonenta wynikających z Umowy na inny podmiot wymaga...
© 2021 Polkomtel Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. LTE™ to zastrzeżony znak towarowy należący do ETSI.