Technika
< Telewizja
Porady
Telewizja internetowa OTT
Telewizja kablowa IPTV
Instalacja kanałów i powrót do ustawień fabrycznych dekodera

Instrukcje, jak zainstalować kanały i przywrócić ustawienia fabryczne w różnych modelach dekoderów:

INSTALACJA KANAŁÓW

  W dekoderach:

MINI HD 2000
HD 3000
HD 5000
HD 5500s
HD 6000
PVR HD 7000

W celu zainstalowania kanałów należy:

1. Nacisnąć przycisk MENU lub USTAWIENIA (w zależności od modelu pilota).
2. Z dostępnych opcji należy wybrać strzałkami pozycję ANTENA i zatwierdzić wybór przyciskiem OK.
3. W kolejnym widoku należy zatwierdzić przyciskiem OK wybór pozycji INSTALACJA KANAŁÓW.
4. Rozpocznie się proces instalacji kanałów z oferty Polsat Box. Po zakończeniu instalacji pojawi się przycisk "DALEJ", który należy potwierdzić naciskając OK.
5. W celu wyjścia z menu Ustawienia do oglądania kanału TV należy kilka razy nacisnąć przycisk "Ostatni kanał TV" lub "Wyjdź" ( w zależności od modelu pilota).

polsat box 4K
polsat box 4K lite
EVOBOX PVR
EVOBOX HD
EVOBOX LITE

W celu zainstalowania kanałów należy:

1. Nacisnąć przycisk USTAWIENIA.
2. Z dostępnych opcji należy wybrać strzałkami pozycję ANTENA i zatwierdzić wybór przyciskiem OK.
3. W kolejnym widoku należy zatwierdzić opcję INSTALACJA KANAŁÓW oraz ZAINSTALUJ.
4. Rozpocznie się proces instalacji kanałów z oferty Polsat Box. Po zakończeniu instalacji pojawi się przycisk "ZAMKNIJ", który należy potwierdzić naciskając OK.

5. W celu wyjścia z menu Ustawienia do oglądania kanału TV należy kilka razy nacisnąć przycisk "Wstecz (←)".

POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

W dekoderach:

MINI HD 2000
HD 3000
HD 5000
HD 5500s
HD 6000
PVR HD 7000

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych należy:

1. Nacisnąć przycisk MENU lub USTAWIENIA (w zależności od modelu pilota).
2. Z dostępnych opcji należy wybrać strzałkami pozycję USTAWIENIA SPRZĘTOWE i zatwierdzić wybór przyciskiem OK.
3. W kolejnym widoku należy zatwierdzić przyciskiem OK wybór pozycji USTAWIENIA DOMYŚLNE.
4. Następnie w kolejnym ekranie należy wprowadzić aktualny kod PIN (domyślnie 0000).
5. Po podaniu kodu PIN należy potwierdzić chęć przywrócenia ustawień domyślnych przez wybór strzałkami opcji "TAK".
6. Po potwierdzeniu chęci przywrócenia ustawień domyślnych dekoder uruchomi się ponownie.
7. Na ekranie telewizora pojawi się ekran pierwszej instalacji. Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie należy przejść krok po kroku cały proces pierwszej instalacji.

polsat box 4K
polsat box 4K lite
EVOBOX PVR
EVOBOX HD
EVOBOX LITE

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych należy:

1. Nacisnąć przycisk USTAWIENIA.
2. Z dostępnych opcji należy wybrać strzałkami pozycję USTAWIENIA SPRZĘTOWE i zatwierdzić wybór przyciskiem OK.
3. W kolejnym widoku należy zatwierdzić przyciskiem OK wybór pozycji USTAWIENIA DOMYŚLNE.
4. Następnie w kolejnym ekranie należy wprowadzić aktualny kod PIN (domyślnie 0000).
5. Po podaniu kodu PIN wybieramy opcję PRZYWRÓĆ USTAWIENIA DOMYŚLNE. Jeżeli w pozycji USUŃ NAGRANIA I DANE pozostawimy opcje „NIE”, dekoder zachowa wszystkie nagrania oraz listy ulubionych kanałów.
6. W celu rozpoczęcia procedury przywracania ustawień domyślnych, należy wybrać opcję „POTWIERDŹ”.
7. Dekoder samoistnie się wyłączy i włączy. Na ekranie telewizora pojawi się ekran pierwszej instalacji. Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie należy przejść krok po kroku cały proces pierwszej instalacji.

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł