Strefa Abonenta
< Strefa Abonenta
Informacje prawne
Internet
Telewizja
VOD
iPolsat Box
Konto PolsatBox.pl
Na czym polega polecenie zapłaty?

Polecenie Zapłaty to gwarantująca Ci bezpieczeństwo i wygodę forma regulowania powtarzających się płatności niezależnie od ich kwoty oraz częstotliwości.

Polecenie zapłaty to wygodne rozwiązanie dla wszystkich dokonujących regularnych płatności np. za usługi telekomunikacyjne czy bankowe.
Dzięki poleceniu zapłaty nie musisz pamiętać o kolejnych rachunkach, nie tracisz czasu w kolejce do okienka. Twoje rachunki "płacą się" same, na czas i to w sposób całkowicie bezpieczny!

Polecenie zapłaty - Twoje zezwolenie dla firmy, która dostarcza Ci usługi, na pobieranie okresowych opłat z wyznaczonego przez Ciebie rachunku bankowego. Po aktywacji usługi polecenia zapłaty Polsat Box będzie informować wskazany przez Ciebie bank o wysokości kolejnych opłat. Bank po otrzymaniu takiej informacji będzie je regulować w ostatnim dniu terminu płatności. Nie musisz być Płatnikiem - może to być osoba trzecia, nawet nie będąca klientem Polsat Box. Każdą transakcję wykonaną za pomocą polecenia zapłaty można odwołać. Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej ma na to 56 dni kalendarzowych, przedsiębiorca natomiast 5 dni roboczych.

Jak aktywować?

Po prostu wypełnij formularz zgody na obciążanie rachunku. Wypełniony i podpisany przez Płatnika i abonenta oryginał dokumentu wyślij pocztą na adres:
Cyfrowy Polsat S.A.
ul. Łubinowa 4a
03-878 Warszawa

Podpis złożony na formularzu zgody musi być zgodny z podpisem złożonym na karcie wzorów w banku. Jeśli płatności mają być regulowane z konta firmowego, a na karcie wzorów w banku przystawiono pieczątkę, powinna się ona znaleźć również na formularzu.

Więcej informacji w Centrum Obsługi Klienta pod numer:

  • z telefonu stacjonarnego: 801 080 808*
  • z telefonu komórkowego: 699 002 222* oraz 222 127 222*
    *Koszt połączenia telefonicznego zgodnie z taryfą Państwa operatora.

Najczęściej zadawane pytania

Kto jest Odbiorcą polecenia zapłaty?
Odbiorcą (wierzycielem) jest podmiot wystawiający rachunek/fakturę np. operator telewizji kablowej, operator telekomunikacyjny, dostawca energii elektrycznej lub innych usług.

Kim jest Płatnik w poleceniu zapłaty?
Płatnikiem jest osoba (dłużnik), której wierzyciel wystawia fakturę/rachunek, nie musi to jednak być klient firmy, może to być osoba trzecia, z konta której pobierane będą opłaty za usługę.

Czym różni się polecenie zapłaty od zlecenia stałego?
Przy poleceniu zapłaty mamy do czynienia z transakcją inicjowaną przez Odbiorcę. Zlecenie stałe jest operacją wykonywaną przez bank. Po uruchomieniu polecenia zapłaty, to Odbiorca realizuje transakcję w dniu płatności pilnując terminu. Transakcja przesyłana jest elektronicznie, co eliminuje ryzyko błędu podczas ręcznego wprowadzania danych dotyczących płatności jak przy zleceniu stałym.

Co w przypadku, gdy na rachunku bankowym Płatnika brak wystarczających środków do realizacji polecenia zapłaty?
Transakcja może zostać zrealizowana jedynie przy wystarczających środkach na koncie Płatnika. W przypadku odmowy realizacji polecenia zapłaty z powodu braku środków na koncie, Polsat Box podejmie ponowną próbę pobrania środków w terminie ok. 3 dni od pierwotnego terminu zapłaty.

Czy polecenie zapłaty może być realizowane przez każdy bank?
Skorzystanie z polecenia zapłaty możliwe jest jedynie wtedy, gdy rachunki Odbiorcy i Płatnika prowadzone są przez banki, które przystąpiły do Porozumienia Międzybankowego, dotyczącego polecenia zapłaty. Wszystkie największe banki detaliczne, oraz niektóre banki spółdzielcze (około 3100 oddziałów wszystkich banków w Polsce) przystąpiły do porozumienia.

Czy zgoda na obciążania rachunku w drodze polecenia zapłaty może zostać odrzucona przez bank?
Pozytywna weryfikacja formularza zgody na obciążenie rachunku (czy istnieje i czy należy do osoby, która podpisała zgodę) wymagana jest przez bank, który zadeklarował swoje uczestnictwo w tej formie rozliczeń, podstawą do obowiązku zaakceptowania wniosku. Po pozytywnej weryfikacji usługa zostanie aktywowana, o czym bank poinformuje Odbiorcę (wystawcę rachunku/faktury).

Czy w przypadku wątpliwości związanych z kwotą obciążenia w formie polecenia zapłaty mogę taką płatność odwołać do czasu wyjaśnienia sprawy?
Tak, płatność, do której są wątpliwości, można odwołać. Pieniądze najpóźniej następnego dnia roboczego zostaną zwrócone na konto Płatnika.

W jakim czasie mogę odwołać płatność dokonaną w formie polecenia zapłaty?
Zgodnie z przepisami ustawy o prawie bankowym odwołanie może nastąpić w terminie: 56 dni od dnia obciążenia rachunku w przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej i 5 dni roboczych w przypadku pozostałych osób.

Skąd będę wiedział, czy rachunek został zapłacony w drodze polecenia zapłaty?
Informacja o pobraniu opłaty zostanie umieszczona na dokumencie faktury za usługi, przesłanym do Ciebie przez Polsat Box oraz na Twoim koncie na www.polsatbox.pl. W przypadku klientów korzystających z usług niefakturowanych informacja będzie dostępna na koncie klienta na www.polsatbox.pl.

Dodatkowo dane dotyczące operacji polecenia zapłaty, podobnie jak i innych transakcji, które miały miejsce na rachunku, bank ma obowiązek umieścić na dostarczanym wyciągu bankowym.

Ile kosztuje polecenie zapłaty?
Porozumienie Międzybankowe zaleca, aby banki stosowały preferencyjne stawki za realizację płatności w drodze polecenia zapłaty. W związku z tym, niektóre banki nie pobierają opłaty za realizację tego typu transakcji lub opłaty te są niższe niż w przypadku innych form płatności. O szczegóły należy zapytać w swoim banku.

Ile wynosi maksymalna kwota pojedynczego polecenia zapłaty dla dłużnika, który jest osobą fizyczną, a ile dla dłużnika, który jest firmą?
Maksymalna kwota pojedynczego polecenia zapłaty nie podlega ograniczeniu

Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł