Technika
< Telewizja
Porady
Telewizja internetowa OTT
Telewizja kablowa IPTV
Podstawowe komunikaty na dekoderach

Warunkiem wyświetlania się komunikatów z dekodera, jest prawidłowe podłączenie dekodera do telewizora.

Podstawowe komunikaty na dekoderach:

Mini HD 2000
HD 3000
HD 5000
HD 5500S
HD 6000
PVR HD 7000

Komunikat dekodera

Rozwiązanie

Brak sygnału
Szukam sygnału
Zwarcie LNB

 • Sprawdzić poziom sygnału w menu oraz czy przewód antenowy jest do dekodera prawidłowo podłączony.
 • Reset zasilania (odłącz i podłącz dekoder do prądu).
 • Jeżeli jest to możliwe, należy sprawdzić sygnał antenowy poprzez podłączenie kabla do innego dekodera.
 • Należy sprawdzić ustawienia anteny. Jeżeli jest to konieczne wezwać fachowca.

Błąd 01 Problem z kartą”
Błąd 02 Problem z kartą”
Błąd 05 Problem z kartą”
Błąd 06 Problem z kartą”
Błąd 07 Problem z kartą”
Błąd 08 Problem z kartą”

 • Należy sprawdzić czy karta jest prawidłowo włożona do dekodera oraz czy w menu dekodera widoczny jest prawidłowy numer karty.
 • Wykonać reset zasilania dekodera (odłączenie i podłączenia do prądu).
 • Jeżeli powyższe czynności nie przyniosą skutku należy udać się wraz z sprzętem do Autoryzowanego Punktu Sprzedaży.

Błąd 03 Problem z kartą”
Błąd 04 Dekoder zablokowany”
Błąd 09 Problem z kartą”
Tego kanału nie ma w Twoim abonamencie

 • Należy ustawić dekoder na kanale nr 1 Polsat oraz zalogować się do iPolsat Box oraz ponowić uprawnienia lub skontaktować się w tym celu z infolinią Polsat Box.

Dekoder dodatkowy Multiroom został zablokowany. Włóż kartę z dekodera głównego o numerze <numer karty>

 • Należy umieścić odpowiednią kartę z dekodera głównego w dekoderze Multiroom, a dekoder Multiroom w dalszym ciągu jest zablokowany, należy wykonać poniższe czynności:
  - zweryfikować, czy w menu wyświetla się numer karty
  - sprawdzić moc i jakość sygnału
  - przywrócić ustawienia fabryczne
 • Jeżeli powyższe czynności nie przywrócą prawidłowego funkcjonowania dekodera, należy skontaktować z infolinią Polsat Box.

Podstawowe komunikaty na dekoderach:

polsat box 4K
polsat box 4k lite
EVOBOX PVR
EVOBOX HD
EVOBOX LITE

Komunikat dekodera

Rozwiązanie

Brak sygnału
Szukam sygnału
Zwarcie LNB

 • Sprawdzić poziom sygnału w menu oraz czy przewód antenowy jest do dekodera prawidłowo podłączony.
 • Reset zasilania (odłącz i podłącz dekoder do prądu).
 • Jeżeli jest to możliwe, należy sprawdzić sygnał antenowy poprzez podłączenie kabla do innego dekodera.
 • Należy sprawdzić ustawienia anteny. Jeżeli jest to konieczne wezwać fachowca.

Sprawdź instalację karty
w dekoderze
błąd karty (02)

 • Należy sprawdzić czy karta jest prawidłowo włożona do dekodera. oraz czy w menu dekodera widoczny jest prawidłowy numer karty.
 • Wykonać reset zasilania dekodera (odłączenie
  i podłączenia do prądu).
 • Jeżeli powyższe czynności nie przyniosą skutku należy udać się wraz z sprzętem do Autoryzowanego Punktu Sprzedaży.

„Tego kanału nie ma
w Twoim abonamencie”

 • Należy ustawić dekoder na kanale nr 1 Polsat oraz zalogować się do iPolsat Box oraz ponowić uprawnienia lub skontaktować się w tym celu z infolinią Polsat Box.

Błąd 11

 • Należy przywrócić ustawienia domyślne. Jeżeli przywrócenie ustawień domyślnych nie rozwiązuje sytuacji, należy ustawić dekoder na kanale nr 1 Polsat oraz zalogować się do iPolsat Box oraz ponowić uprawnienia lub skontaktować się w tym celu z infolinią Polsat Box.

Błąd 14

 • Należy zrestartować dekoder odłączając go od prądu i podłączyć z powrotem.
 • Należy przywrócić ustawienia domyślne
 • W przypadku dalszych problemów należy udać się wraz z sprzętem do Autoryzowanego Punktu Sprzedaży.

Dekoder Dodatkowy Multiroom został zablokowany. Nie wykryto w sieci LAN dekodera głównego. Sprawdź połączenie sieciowe z dekoderem głównym.

 • Należy ponownie połączyć dekoder główny i multiroom z tą samą siecią (ten sam router) lub sprawdzić połączenie dekoderów za pośrednictwem kabla Ethernet (odłączyć i podłączyć dekodery jeszcze raz, sprawdzić czy kabel Ethernet nie jest uszkodzony), po wykonaniu tej czynności dekoder multiroom odblokuje się automatycznie.
 • Jeżeli powyższe czynności nie przywrócą prawidłowego funkcjonowania dekodera, należy skontaktować z infolinią Polsat Box.
 
Ocena artykułu
Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł